Palvelumme

Personlig service

På Prenax har vi alltid insett vikten av personlig service, och alla Prenax kunder har därför en dedikerad kontaktperson i vår kundtjänst.

Vi är också övertygade nivån på vår service blir bäst om alla administrativa funktioner sitter samlade och så nära kunden som möjligt. Det är av denna anledning som vi har valt att samla kundtjänst, förlagsrelationer, säljavdelning, och ekonomifunktioner på ett och samma kontor i Kista strax norr om Stockholm.

Vi är övertygade att denna strategi är en viktig anledning till att Prenax hade en kundnöjdhet på över 98 % vid den senast genomförda kundundersökningen.

Ammattilaisemme luovat menestyksen