Palvelumme

Kostnadsoptimering

Genom att anlita Prenax så åtnjuter de allra flesta kunder någon form av kostnadsoptimering, antingen i form av en ren besparing eller genom ett bättre utnyttjande av existerande resurser. I genomsnitt så sparar en ny kund till Prenax omkring 10 % under de inledande 18 månadernas samarbete.

Ammattilaisemme luovat menestyksen