Palvelumme

Innovativa verktyg

Prenax Online

Alla Prenax kunder har fri tillgång till vårt webbaserade system Prenax Online. Genom detta verktyg kan kunder själva hantera och få en komplett överblick över sitt bestånd av prenumerationer, böcker, medlemskap, etc.

Prenax Online i korthet:

  • Produktsökning i hela, eller delar av, Prenax databas
  • Nybeställningar
  • Förnyelsehantering
  • Reklamationshantering
  • Rapportering – administrativa och finansiella
  • Adressändringar, avbeställningar, etc
  • Kostnadsställehantering
  • Access till onlinepublikationer
  • Etc.

Ammattilaisemme luovat menestyksen