Palvelumme

Effektivisering

En grundtanke med att anlita Prenax är att ni som kund skall kunna fokusera 100 % på er egen verksamhet, och kunna lämna all administration kring prenumerationer och tidskrifter till oss. Exempel på saker som kan leda till processförbättringar och minskad administration för dig som kund innefattar:

  • En kontakt för att ärenden som rör prenumerationer och tidskrifter
  • Möjlighet för varje enskild anställd att själv ansvara för sin orderläggning och hantering av prenumerationer.
  • Integration med alla kända inköpssystem
  • Konsoliderad fakturering som kan ske helt enligt dina önskemål, t ex årsvis, halvårsvis, eller kvartalsvis.
  • Förenklad och möjlighet till automatiserad förnyelseprocess
  • Omfattande rapporteringsmöjligheter
  • Elektronisk fakturering

Ammattilaisemme luovat menestyksen