Palvelumme

Jäsenyydet

Att hantera en hel organisations medlemskap kan innebära en hel del arbete, och även inom detta område har Prenax en väletablerad och uppskattad tjänst.

Konsoliderad fakturering, minskad administration och lägre kostnader

Genom att använda Prenax för hantering av medlemskap så kan en kund minska administration av kanske hundratals fakturor till en samlad faktura från Prenax.

Överblick och kontroll

Genom att låta Prenax hantera en organisations alla medlemskap så följer inte bara kostnadskontroll och förbättrad processeffektivitet, utan även en full överblick och central kontroll.

Förnyelsehantering

Förnyelser för medlemskap hanteras på samma enkla sätt som för prenumerationer. Prenax sammanställer alla medlemskap som löper ut under samma tidsperiod, och skickar en notifiering till utsedd person, vilket antingen kan vara en central administratör eller en enskild medlem, i god tid innan medlemskapet förfaller.

Ammattilaisemme luovat menestyksen