Palvelumme

Hankintajärjestelmä-integraatiot

Integrationer mot inköpssystem

Prenax har en lång erfarenhet av att integrera vår lösning mot våra kunders inköpssystem. Den vanligaste processen för detta är så kallade Punchout-lösningar, där kunden via sitt eget inköpssystem för tillgång till hela Prenax online-system.

Kopplingen mellan kundens inköpssystem och Prenax sker helt automatiskt, och användarna behöver inte komma ihåg vare sig användarnamn eller lösenord för att komma åt sitt personliga konto hos Prenax.

Prenax Punchout-lösning är på många sätt unik genom att detta inte bara ger tillgång till ett inköpsverktyg där användaren kan söka och beställa tusentals titlar och produkter, utan lösningen ger också möjlighet att hantera alla sina prenumerationer genom alla de funktioner som finns i Prenax vanliga online-tjänst. Detta innebär också att hela förnyelsehanteringen också sker genom denna Punchout-lösning.

Plattformar

Prenax system är kompatibelt med all inköpssystem och plattformar som stöder en så kallad Punchout-process. Detta innebär att Prenax för närvarande har lösningar för exempelvis följande system/plattformar: Ariba, SAP, Oracle, PeopleSoft, IBX, Proceedo, Basware, och Hubwoo.

Ammattilaisemme luovat menestyksen